Telefon   508 134 801

Telefon   501 792 905

Mail   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kiedy sąd może skierować strony do mediacji?

Problemy z komunikacją pomiędzy stronami postępowania to jedna z przyczyn zaangażowania w sprawę sądową mediatora. Mediacja ma na celu dojście do wspólnie akceptowalnego konsensusu pomiędzy stronami postępowania i jest jedną z metod rozwiązywania sporów. Głównym celem mediacji jest zakończenie sporu toczącego się nie tylko na drodze sądowej. Pomoc mediatora bywa niezbędna m.in. w przypadku spraw rozwodowych. Wyjaśniamy, na czym polega pomoc mediatora i kiedy sąd może skierować strony postępowania do mediacji.

Na czym polega mediacja?

młotek sędziowski

Mediacja ma celu rozwiązanie toczącego się sporu. Polega na tym, że osoba trzecia pomaga jej uczestnikom dojść do porozumienia w różnych kwestiach. Mediacja nie prowadzi do wskazania osoby winnej zaistniałej sytuacji, ale ułatwia dojście do akceptowanego przez strony konsensusu. Nie ma na celu narzucania stronom konkretnego rozwiązania. Ugoda zawarta na drodze mediacji jest efektem poprawy komunikacji pomiędzy stronami i znalezienia sposobu na wyjście z trudnej sytuacji. Sąd może skierować strony postępowania do mediacji, jednak jest ona dobrowolna. Oznacza to, że mediator nie zostanie zaangażowany w rozwiązanie sporu, gdy jedna ze stron lub strony nie wyrażą na to zgody. Mediator może zaangażować się w rozwiązanie sporu na każdym etapie postępowania przed sądem. Mediacja jest tajna, co oznacza, że biorące w niej udział strony oraz sam mediator zobowiązani są do zachowania tajemnicy.

Kiedy sąd wszczyna postępowanie o mediację?

Mediacja znajduje zastosowanie w przypadku różnych spraw sądowych. Ma on na celu wspomaganie sądownictwa oraz skrócenie przedłużającego się ze względu na brak porozumienia postępowania sądowego. Mediacja znajduje zastosowanie m.in. w przypadku spraw cywilnych oraz spraw karnych i gospodarczych. Często stosowana jest w przypadku spraw rozwodowych, spraw o ustalenie opieki nad dziećmi, spraw spadkowych oraz innych spraw majątkowych, a także spraw toczących się pomiędzy pracownikami i ich pracodawcami. Najczęściej przyczyną skierowania przez sąd stron do mediacji jest:

  • brak porozumienia pomiędzy stronami postępowania,
  • konflikt pomiędzy stronami, który utrudnia pracę sądu,
  • przedłużające się postępowanie sądowe,
  • konieczność zawarcia ugody, która zażegna konflikt i usatysfakcjonuje strony sporu.